Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Lederutvikling

Gode ledere skaper resultater gjennom andre. MentalKapitals lederprogram gjør dine ledere bedre til nettopp dette. Dermed legges grunnlaget for merverdi og vekst for organisasjonen gjennom godt lederskap. Vi bruker digitale verktøy til å støtte utviklingsløpet.

Godt lederskap handler om å skape resultater gjennom andre. Vårt program støtter dine ledere i nettopp dette. Gjennom et innholdsrikt og utviklende lederutviklingsprogram får du som leder styrket din relasjonelle- og kommunikative kompetanse, får økt selvinnsikt og forstår mer av hvordan du selv påvirkes og påvirker andre. Erfaringsmessig vil du etter treningen oppleve en høyere grad av tilfredshet i rollen som leder, og få tydeliggjort og utviklet din lederstil. Vi tar utgangspunkt i aksjonslæring- dvs. å lære gjennom å gjøre. Samlingene baseres på aktiv refleksjon og læring: «Vi gjør- Vi tester – Vi reflekterer – Vi gir tilbakemeldinger – Repeter!». Vi bruker digitale verktøy for å støtte utviklingsløpet. Gjennom programmet vil du tilegne deg kunnskap og verktøy som skaper resultater for deg som leder, dine medarbeidere og bedriften.

Les også artikkelen «Ut av komfortsonen»

team-high-five-o369m2uzlevnip14n84zkm8b1co6wu7l2115mdxi2g-o369nik41auf98y19chgxtzrb6sgfza0gi0dt3em60

Team- og ledergruppeutvikling

team-diskusjon-o36859bhjkkl3jr82w6pyg2tav0nd5ilgl9vrm8xq0-o3685mh8792lm383y1vhzfkd7wev4pc11ri79zb6wo

Å investere i teamutvikling kan være avgjørende for vekst og utvikling i bedriftene. 

Vet du hvordan du kan utvikle teamet ditt til å bli velfungerende. Ønsker du en felles metodikk for utvikling av team i din organisasjon?

Som en av de første i Norge, er MentalKapital sertifisert på GDQ (Group Development Questionnaire). Gjennom kartlegging avdekkes gruppens effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre grupper, samt at den identifiserer konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Prosessen går over ca. seks måneder, og er en kombinasjon av workshops, praktisk erfaring og digital støtte.

Forskningsbasert verktøy som skaper høyproduktive team

GDQ er internasjonalt anerkjent og baserer seg på forskningen til Susan Wheelan om effektiviteten i grupper. Forskningen er testet på mer enn 12.000 team, og teorien heter Integrated Model of Group Development. Forskning viser at høyt presterende team kjennetegnes gjennom fokus på teamets samlede prestasjoner, tillit, struktur, og felles ansvar for mål og resultater.

Gjennom bruk av den vitenskapelig beviste kartleggingen Group Development Questionnaire (GDQ) kartlegges teamets modenhet, styrker og utviklingsområder. Den gir et bilde av gruppens effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre grupper, og identifiserer konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Fokus er på teamet som helhet og ansvaret for utvikling ligger også hos teamet. Teamutviklingen går gjerne over 6 måneder og er en kombinasjon av workshops, praktisk erfaring og digital støtte gjennom Teambook.
For å støtte utviklingsprosessen er det digitale læringsverktøyet Teambook svært nyttig. Verktøyet oppfordrer og styrker samspillet i gruppen og sørger for å holde fokus på målene. Teambook fåes også som App. Ta kontakt for mer informasjon.

Coaching

Nær 90% av bedrifter som bruker coaching har opplevd økonomisk gevinst av dette. MentalKapital setter mestringsevnen i sentrum for coaching for å legge grunnlag for økonomisk gevinst.

Coaching er et virkningsfullt verktøy for utvikling av den enkeltes lederskap, enten man leder et selskap, team/avdeling, fagområde eller utøver personlig lederskap. Coaching kan beskrives som en dynamisk prosess som frigjør og utvikler de ressursene som ligger i oss gjennom gode verktøy og prosesser i en samarbeidsrelasjon som strekker seg over tid. Stadig flere bedrifter ser verdien av å investere i coaching for sine ledere og ansatte. 86 % av selskapene som deltok i et studie foretatt av International Coach Federation (ICF) oppga at coaching hadde gitt en økonomisk gevinst for selskapet, i tillegg til at den ga personlig vekst for den enkelte. 70 % av de spurte rapporterte om forbedrede jobbresultater, og hele 80 % kunne vise til styrket selvbilde og selvfølelse. Våre coacher er sertifiserte, erfarne og har lang fartstid fra næringslivet. Vi leverer executive- og business coaching.

coaching-mentalkapital-bilde-o369isfboadivtt5usxzug486svxyz5elqtz5it3ug-o369j4n854u92rbevg85axubigesitv3uset6lwr7c

Motivati Digitale Lederverktøy

72992390_406456010279409_3999203074764701696_n

Motivati er en banebrytende metode og digitalt verktøy som hjelper deg til medarbeidersamtaler og oppfølging som oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Under finner du en animasjon som beskriver verktøyet i mer detalj. https://www.motivati.no/

Mange synes den største utfordringen med medarbeidersamtalen er å gjøre den relevant og viktig for begge parter. Motivati har  funnet løsningen på dette med sitt verktøy og sin metode. Dette er Motivatimetoden:
  • Skybasert lederverktøy
  • Bygget på solid forskning fra Handelshøyskolen BI
  • Medarbeidere bruker 15-20 minutter på å svare på en undersøkelse som gir konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag
  • En GAP-analyse tydeliggjør hva samtalen bør dreie seg om og gir et unikt og individuelt utgangspunkt for en nyttig medarbeidersamtale
  • Som leder får man mulighet til å se samlede resultater fra egen avdeling
  • Gir svært fleksible muligheter til datainnsamling og HR-analyse som bedre kan synliggjøre effekten av HR-initiativ i din virksomhet

MentalKapital er forhandlere for verktøyet. Ta kontakt så forteller vi deg mer.