FOKUS PÅ LEDERSKAP & TEAM 

Våre tjenester

Lederutvikling

Gode ledere skaper resultater gjennom andre. MentalKapitals lederprogram gjør dine ledere bedre til nettopp dette. Dermed legges grunnlaget for merverdi og vekst for organisasjonen gjennom godt lederskap. Vi bruker digitale verktøy til å støtte utviklingsløpet. Les mer her.

Les mer

Godt lederskap handler om å skape resultater gjennom andre. Vårt program støtter dine ledere i nettopp dette. Gjennom et innholdsrikt og utviklende lederutviklingsprogram får du som leder styrket din relasjonelle- og kommunikative kompetanse, får økt selvinnsikt og forstår mer av hvordan du selv påvirkes og påvirker andre. Erfaringsmessig vil du etter treningen oppleve en høyere grad av tilfredshet i rollen som leder, og få tydeliggjort og utviklet din lederstil. Vi tar utgangspunkt i aksjonslæring- dvs. å lære gjennom å gjøre. Samlingene baseres på aktiv refleksjon og læring: «Vi gjør- Vi tester – Vi reflekterer – Vi gir tilbakemeldinger – Repeter!». Vi bruker digitale verktøy for å støtte utviklingsløpet. Gjennom programmet vil du tilegne deg kunnskap og verktøy som skaper resultater for deg som leder, dine medarbeidere og bedriften.

For referanser, klikk her.

Team og ledergrupper

Forskning viser at høyt presterende team kjennetegnes gjennom fokus på teamets samlede prestasjoner, tillit, struktur, og felles ansvar for mål og resultater. Som noen av de første i Norge er vi sertifisert på metoden som kartlegger en gruppes samarbeidseffektivitet (GDQ) og støtter ledergrupper og team i å utvikle seg til å bli høyt presterende!

Les mer

Metoden vi bruker er internasjonalt anerkjent og basert på forskningen til Susan Whelan om teams effektivitet(IMGD). Gjennom bruk av den vitenskapelig beviste kartleggingen Group Development Questionnaire (GDQ) kartlegges teamets modenhet, styrker og utviklingsområder. Den gir et bilde av gruppens effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre grupper, og identifiserer konkret hvilke områder gruppen bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Fokus er på teamet som helhet og ansvaret for utvikling ligger også hos teamet. Teamutviklingen går gjerne over 6 måneder og er en kombinasjon av workshops, praktisk erfaring og digital støtte gjennom Teambook.

For referanser, klikk her.

 

 

Coaching

Nær 90% av bedrifter som bruker coaching har opplevd økonomisk gevinst av dette. MentalKapital setter mestringsevnen i sentrum for coaching for å legge grunnlag for økonomisk gevinst.

Ta kontakt for gratis prøvetime!

Les mer
Coaching er et virkningsfullt verktøy for utvikling av den enkeltes lederskap, enten man leder et selskap, team/avdeling, fagområde eller utøver personlig lederskap. Coaching kan beskrives som en dynamisk prosess som frigjør og utvikler de ressursene som ligger i oss gjennom gode verktøy og prosesser i en samarbeidsrelasjon som strekker seg over tid. Stadig flere bedrifter ser verdien av å investere i coaching for sine ledere og ansatte. 86 % av selskapene som deltok i et studie foretatt av International Coach Federation (ICF) oppga at coaching hadde gitt en økonomisk gevinst for selskapet, i tillegg til at den ga personlig vekst for den enkelte. 70 % av de spurte rapporterte om forbedrede jobbresultater, og hele 80 % kunne vise til styrket selvbilde og selvfølelse. Våre coacher er sertifiserte, erfarne og har lang fartstid fra næringslivet. Vi leverer executive- og business coaching.

 

 

Andre tjenester

Motivati Digitale Lederverktøy

Motivati er en banebrytende metode som hjelper deg til medarbeidersamtaler og oppfølging som oppleves som målrettet og individuelt tilpasset.

Klikk på denne lenken å høre mer om Motivati.

Les mer

Mange synes den største utfordringen med medarbeidersamtalen er å gjøre den relevant og viktig for begge parter. Motivati har  funnet løsningen på dette med sitt verktøy og sin metode. Metoden leveres via et brukervennlig digitalt lederverktøy som gir god støtte til kontinuerlig utvikling av medarbeiderskap og lederskap. MentalKapital er forhandlere for verktøyet.

 

Kartlegging av team- og ledere

Kartlegging av bedriftens behov er avgjørende for resultatet av jobben MentalKapital gjør. Vi kan støtte din bedrift i å kartlegge behov for videre utvikling for ledere, ansatte og team! Vi benytter oss av anerkjente verktøy som 360, GDQ, og DISC.

Les mer
Vår tilnærming baserer seg på ledernes, teamets og virksomhetens behov og målsettinger. I forkant av utviklingsprogrammer benyttes kartleggingsverktøy for å identifisere nå-situasjonen.  Deretter kan vi jobbe systematisk mot definerte mål og ønskede fokusområder som er tett knyttet til organisasjonens mål og strategi.
Vi er sertifiserte brukere av GDQ (Group Development Questionnaire) som kartlegger et teams produktivitet og samhandling. Vi er også sertifiserte på Person Profil Analyse/DISC som er et anerkjent atferdsprofil analyse verktøy og støtter i identifisering og utvikling av bl.a. styrker, utviklingsområder, relasjons- og kommunikasjonsferdigheter. I tillegg bruker vi 360 lederkartlegging i lederutvikling.

For mer informasjon klikk her.

Team + samarbeid = resultat

Gode resultater kommer av godt samarbeid. Derfor er sammensetningen av ”teamet” kritisk for å nå disse resultatene. MentalKapital maner frem det beste i hver enkelt og gjør det tydelig hvilke team-roller alle bør ta.

Les mer
MentalKapital jobber for å utvikle effektive team i organisasjoner der medlemmenes samarbeidsevne styrkes, og den enkelte trives og utvikler seg. Vi bruker verktøyet Thomas Person Profil Analyse/DiSC® til en personlig vurdering av hver enkelt til å forbedre produktiviteten, teamarbeidet og forbedre kommunikasjon. Verktøyet er helt uavhengig og hjelper folk å diskutere sine atferdsforskjeller. Person Profil Analyse/DiSC® er et ledende atferdsprofil analyseverktøy som brukes av over 1 million mennesker hvert år for å forbedre produktiviteten, teamarbeid og kommunikasjon .

Vi utvikler ledere som er rustet for fremtiden!

MentalKapital metoden

 Mental kapital som begrep er relatert til de fire psykologiske hjørnestenene: Utholdenhet – Mestringstro – Optimisme – og Håp. Når du investerer i og utvikler disse egenskapene bygger du mentale varer som er viktige egenskaper i dagens arbeidsmarked der fleksibilitet, utholdenhet og evne til omstilling er en nødvendighet. Mennesker som kjenner og tar i bruk sin mentale kapital styrker sine muligheter til å lykkes. 
Ledere og team har stor nytte av å bygge mental kapital.
 Bygg MentalKapital – din viktigste investering!

Noen av våre kunder

Om  Oss

MentalKapital støtter bedrifter og organisasjoner til å utvikle godt lederskap og høyt presterende ledergrupper og team. Vi har fokus på en helhetlig strategi rundt kompetanseutvikling der aktivitetene det investeres i kobles opp mot forretningsmål og det markedsmessige miljøet bedriften lever i. Vår erfaring viser at det er viktig at all utviklingsaktivitet forankres i ledelsen og at programmene er tett knyttet opp mot selskapets verdier og lederprinsipper. Vi brenner for at bedrifter ser verdien i å investere i de ansatte- både medarbeidere og ledere! Investeringen må være målrettet og bygge den kompetanse, kunnskap og ferdigheter medarbeiderne og lederne trenger. Målrettet mot forretningsmessige mål.
  • Hilde Grimstad Andresen
    Hilde Grimstad Andresen Partner og Lederutvikler
Om Hilde

Hilde Andresen har en Bachelor of Art fra The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication fra Arizona State University og mellomfag fra Universitetet i Oslo. Hun er sertifisert coach og gestaltterapeut og har flere års erfaring med å coache ledere og ansatte.

Hilde har erfaring fra kjente merkevarebedrifter som TV2, Hjelp 24 NIMI og ELLE. Med erfaring som salgssjef, rådgivning, ledelse og ikke minst coaching for å få mennesker tilbake i arbeid, har hun et tungt tverrfaglig grunnlag til å utvikle ansatte, ledere og organisasjoner for norske selskaper.

  • Marianne Kjøraas
    Marianne Kjøraas Partner og Lederutvikler
Om Marianne

Marianne Kjøraas har universitetsutdannelse fra Norge, USA og Australia. Hun er en sertifisert Professional Co-Active Coach fra CTI, har en Bachelors Degree i Management fra USA og en Master i International Relations fra Australia.

Marianne har jobbet i multinasjonale bedrifter som Fortune 100 selskapene GE, Dow Jones og Genworth Financial. Marianne har hatt roller som Country Manager, Nordisk HR Manager, Key Account Manager og forretningsutvikler. De siste årene har hun jobbet dedikert som lederutvikler med kunder fra norske og multinasjonale selskaper.

  • Besøk oss
    Besøk oss Filipstad Brygge 1

MentalKapital- når resultatene teller!

Besøk oss på Filipstad Brygge 1, 0250 Oslo. Telefon +47 99 43 45 28. E-Post [email protected]

Nettsiden er utviklet av Din Markedsavdeling AS