Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområdeSkip to content

FÅR DU DET BESTE UT AV
LEDERGRUPPEN ELLER TEAMET DITT?

Våre tjenester

team-high-five-o369m2uzlevnip14n84zkm8b1co6wu7l2115mdxi2g-o369nik41auf98y19chgxtzrb6sgfza0gi0dt3em60

Lederutvikling

Gode ledere skaper resultater gjennom andre. MentalKapitals lederprogram gjør dine ledere bedre til nettopp dette. Dermed legges grunnlaget for merverdi og vekst for organisasjonen gjennom godt lederskap. Vi bruker digitale verktøy til å støtte utviklingsløpet.

team-diskusjon-o36859bhjkkl3jr82w6pyg2tav0nd5ilgl9vrm8xq0-o3685mh8792lm383y1vhzfkd7wev4pc11ri79zb6wo

Team- og ledergruppeutvikling

Vet du hvordan du kan utvikle teamet ditt til å bli velfungerende. Ønsker du en felles metodikk for utvikling av team i din organisasjon?

Som en av de første i Norge, er MentalKapital sertifisert på GDQ (Group Development Questionnaire)

coaching-mentalkapital-bilde-o369isfboadivtt5usxzug486svxyz5elqtz5it3ug-o369j4n854u92rbevg85axubigesitv3uset6lwr7c

Coaching

Nær 90% av bedrifter som bruker coaching har opplevd økonomisk gevinst av dette. MentalKapital setter mestringsevnen i sentrum for coaching for å legge grunnlag for økonomisk gevinst.

72992390_406456010279409_3999203074764701696_n

Motivati Digitale Lederverktøy

Motivati er en banebrytende metode og digitalt verktøy som hjelper deg til medarbeidersamtaler og oppfølging som oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Under finner du en animasjon som beskriver verktøyet i mer detalj. https://www.motivati.no/

VI UTVIKLER TEAM OG LEDERE SOM ER RUSTET FOR FREMTIDEN!

Våre verdier

Mental kapital som begrep er relatert til de fire psykologiske hjørnestenene: Utholdenhet – Mestringstro – Optimisme – og Håp. Når du investerer i og utvikler disse egenskapene bygger du mentale varer som er viktige egenskaper i dagens arbeidsmarked der fleksibilitet, utholdenhet og evne til omstilling er en nødvendighet. Mennesker som kjenner og tar i bruk sin mentale kapital styrker sine muligheter til å lykkes. Ledere og team har stor nytte av å bygge mental kapital.
Bygg MentalKapital – din viktigste investering!

Noen av våre kunder