FOKUS PÅ LEDERSKAP & TEAM 

Våre tjenester

Lederutvikling

Gode ledere skaper resultater gjennom andre. MentalKapitals lederprogram gjør dine ledere bedre til nettopp dette. Dermed legges grunnlaget for merverdi og vekst for organisasjonen gjennom godt lederskap.

Les mer

Godt lederskap handler om å skape resultater gjennom andre. Vårt program støtter dine ledere i nettopp dette. Gjennom et innholdsrikt og utviklende lederutviklingsprogram får du som leder styrket din relasjonelle- og kommunikative kompetanse, økt selvinnsikt og forstår mer av hvordan du selv påvirkes og påvirker andre. Erfaringsmessig vil du etter treningen oppleve en høyere grad av tilfredshet i rollen som leder, og få tydeliggjort og utviklet din lederstil. Vi vektlegger aktiv læring med praktiske og relevante øvelser samt gjerne oppfølging i form av coaching. Gjennom programmet vil du tilegne deg kunnskap og verktøy som skaper resultater for deg som leder, dine medarbeidere og bedriften.

For referanser, klikk her.

Kurs og foredrag

Motivasjon til videreutvikling og endring skapes ofte i seanser med andre. Våre kurs og foredrag er et viktig fundament og trigger den enkelte til å initiere endring. Vi skreddersyr kurs og foredrag for din bedrifts behov.

Les mer
MentalKapital AS tilbyr kurs, foredrag og workshops innen aktuelle og relevante emner for dagens arbeidsmarked i tillegg til lederkurs. Vi leverer også innhold til bedrifters interne akademi med kurs som støtter både ledere og medarbeidere i sin hverdag. Om ønskelig kan vi bygge opp interne akademier fra bunn av også. Vi skreddersyr og tilpasser til bedriftens behov, verdier, lederprinsipper og målsetninger. Noen eksempler på kurs og foredrag er: «Utvikle din mentale kapital for et arbeidsliv i endring». Fokus på å bruke dine styrker, skape økt utholdenhet, fleksibilitet og endring. Andre kurs vi holder er :«Lær deg å presentere med gjennomslagskraft!».»Bygg Personlig Lederskap»,  og ulike workshops innen kulturbygging.

For referanser, klikk her.

Coaching

Nær 90% av bedrifter som bruker coaching har opplevd økonomisk gevinst av dette. MentalKapital setter mestringsevnen i sentrum for coaching for å legge grunnlag for økonomisk gevinst.

Ta kontakt for gratis prøvetime!

Les mer
Coaching er et virkningsfullt verktøy for utvikling av den enkeltes lederskap, enten man leder et selskap, team/avdeling, fagområde eller utøver personlig lederskap. Coaching kan beskrives som en dynamisk prosess som frigjør og utvikler de ressursene som ligger i oss gjennom gode verktøy og prosesser i en samarbeidsrelasjon som strekker seg over tid. Stadig flere bedrifter ser verdien av å investere i coaching for sine ledere og ansatte. 86 % av selskapene som deltok i et studie foretatt av International Coach Federation (ICF) oppga at coaching hadde gitt en økonomisk gevinst for selskapet, i tillegg til at den ga personlig vekst for den enkelte. 70 % av de spurte rapporterte om forbedrede jobbresultater, og hele 80 % kunne vise til styrket selvbilde og selvfølelse.

For referanser, klikk her.

Andre tjenester

Mental Temperaturmåling

Kartlegging av bedriftens behov er avgjørende for resultatet av jobben MentalKapital gjør. Vi kan støtte din bedrift i å kartlegge behov for videre utvikling for ledere, ansatte og team! Vi benytter oss av anerkjente verktøy.

Les mer
Vår tilnærming baserer seg på ledernes og virksomhetens behov og målsettinger. I forkant av utviklingsprogrammer benyttes kartleggingsverktøy i form av samtaler, observasjoner og tester for å kartlegge nå-situasjonen. Vi kaller dette en mental temperaturmåling. Deretter kan vi jobbe systematisk mot definerte mål og ønskede fokusområder som er tett knyttet til organisasjonens mål og strategi.
Vi er sertifiserte brukere av Thomas Person Profil Analyse/DISC som er et anerkjent atferdsprofil analyse verktøy og støtter i identifisering og utvikling av bl.a. styrker, utviklingsområder, relasjons- og kommunikasjonsferdigheter.

For gratis mental temperaturmåling, klikk her.

Digitalt lederverktøy

Motivati er en banebrytende metode som hjelper deg til medarbeidersamtaler og oppfølging som oppleves som målrettet og individuelt tilpasset.

Metoden leveres via et brukervennlig digitalt lederverktøy som gir god støtte til kontinuerlig utvikling av medarbeiderskap og lederskap. MentalKapital er forhandlere for verktøyet. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer: http://motivati.no/

Les mer

Svært mange, både ledere og medarbeidere, opplever at de får lite utbytte av den årlige medarbeidersamtalen. Motivati-metoden er et digitalt verktøy til å kartlegge hva som er viktige motivasjonsfaktorer for den enkelte medarbeider, og hvilke områder som bør ha fokus i samtalen.

Motivati-metoden fører til at medarbeideren opplever å bli sett og hørt, bedriftens forventninger blir tydeligere, og den resulterer i en handlingsplan som gjør det lettere for begge parter å følge opp målene. Partene er bedre forberedt, og verktøyet skaper bedre tillit og mer engasjement. Motivati-metoden leveres via et digitalt verktøy som er enkelt å implementere og bruke, og er et effektivt leder- og styringsverktøy.

Team + samarbeid = resultat

Gode resultater kommer av godt samarbeid. Derfor er sammensetningen av ”teamet” kritisk for å nå disse resultatene. MentalKapital maner frem det beste i hver enkelt og gjør det tydelig hvilke team-roller alle bør ta.

Les mer
MentalKapital jobber for å utvikle effektive team i organisasjoner der medlemmenes samarbeidsevne styrkes, og den enkelte trives og utvikler seg. Vi bruker verktøyet Thomas Person Profil Analyse/DiSC® til en personlig vurdering av hver enkelt til å forbedre produktiviteten, teamarbeidet og forbedre kommunikasjon. Verktøyet er helt uavhengig og hjelper folk å diskutere sine atferdsforskjeller. Thomas Person Profil Analyse/DiSC® er et ledende atferdsprofil analyseverktøy som brukes av over 1 million mennesker hvert år for å forbedre produktiviteten, teamarbeid og kommunikasjon .

Vi utvikler ledere som er rustet for fremtiden!

MentalKapital metoden

MentalKapital Metoden er selve grunnpilaren i våre programmer. Mennesker som kjenner og tar i bruk sin mentale kapital styrker sine muligheter til å lykkes. Med innsikt i din mentale kapital tåler du mer, våger mer, leder deg selv bedre, blir tydeligere i møte andre andre og evner i større grad å få med deg andre og skape begeistring på reisen. Mental kapital som begrep er relatert til de fire psykologiske hjørnestenene: håp, optimisme, utholdenhet og mestringstro. Når du investerer i og utvikler disse egenskapene bygger du mentale varer som er viktige egenskaper i dagens arbeidsmarked der fleksibilitet, utholdenhet og evne til omstilling er en nødvendighet. Bygg MentalKapital – din viktigste investering!
Ta kontakt så forteller vi deg mer!
UTHOLDENHET

En persons utholdenhet henger tett sammen med det sluttproduktet den enkelte leverer. Riktig fokus parallelt med evne til å utfordre det eksisterende i egen organisasjon, krever ”guts” til å våge, evne til å lede seg selv, håndtere stress og samtidig beholde blikket på det store bildet. MentalKapital-metoden bygger opp den nødvendige EDGE hos de ansatte til å nå de beste resultatene.

MESTRING

For å nå egne mål og bidra til at selskapet når sine mål må hver enkelt medarbeider prestere sitt beste. For å lykkes med dette må selvfølelse og selvtillit være på plass for gi den nødvendige individuelle kraften til å nå disse målene. Troen på at oppgaven kan gjennomføres og at målet kan nås er et viktig suksesskriterie for å lykkes. Videre bygger signaturstyrke og selvledelse muligheten for oppnåelse av neste mål.

OPTIMISME

Alle oppgaver kan løses, og de kan løses med godt resultat. Denne form for ukuelig positiv tenking ligger til grunn i en løsningsorientert tilnærming. I hverdagen møter vi mye motstand og negative impulser, noe som krever sterke relasjons- og kommunikasjonsferdigheter for å få folk til å TRO på løsningen. MentalKapital-metoden bygger opp under optimistiske egenskaper i de menneskelige ressursene.

HÅP

For å levere et godt resultat er det avgjørende å vite hvor man skal. Det krever godt grunnarbeid om retning, mål og strategi for hvordan man skal komme dit. Det kan gjerne ligge en hårete visjon i det fjerne, men med et godt grunnlag formes en realistisk forventing, plan og håp om å nå målet. Dette fordi medarbeiderne ser veien frem – og ikke bare målet.

Noen av våre kunder

rav-logo-200-bred

Om  Oss

MentalKapital støtter bedrifter og organisasjoner i å utruste ledere og medarbeidere til takle dagens utfordringer og resultatkrav. Vi har fokus på en helhetlig strategi rundt kompetanseutvikling der aktivitetene det investeres i koples opp mot forretningsmål og det markedsmessige miljøet bedriften lever i. Vår erfaring viser at det er viktig at all utviklingsaktivitet forankres i ledelsen og at programmene er tett knyttet opp mot selskapets verdier og lederprinsipper. Vi brenner for at bedrifter ser verdien i å investere i de ansatte- både medarbeidere og ledere! Investeringen må være målrettet og bygge den kompetanse, kunnskap og ferdigheter medarbeiderne og lederne trenger. Målrettet mot forretningsmessige mål.
  • Hilde Grimstad Andresen
    Hilde Grimstad Andresen Partner og Lederutvikler
Om Hilde

Hilde Andresen har en Bachelor of Art fra The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication fra Arizona State University og mellomfag fra Universitetet i Oslo. Hun er sertifisert coach og gestaltterapeut og har flere års erfaring med å coache ledere og ansatte.

Hilde har erfaring fra kjente merkevarebedrifter som TV2, Hjelp 24 NIMI og ELLE. Med erfaring som salgssjef, rådgivning, ledelse og ikke minst coaching for å få mennesker tilbake i arbeid, har hun et tungt tverrfaglig grunnlag til å utvikle ansatte, ledere og organisasjoner for norske selskaper.

  • Marianne Kjøraas
    Marianne Kjøraas Partner og Lederutvikler
Om Marianne

Marianne Kjøraas har universitetsutdannelse fra Norge, USA og Australia. Hun er en sertifisert Professional Co-Active Coach fra CTI, har en Bachelors Degree i Management fra USA og en Master i International Relations fra Australia.

Marianne har jobbet i multinasjonale bedrifter som Fortune 100 selskapene GE, Dow Jones og Genworth Financial. Marianne har hatt roller som Country Manager, Nordisk HR Manager, Key Account Manager og forretningsutvikler. De siste årene har hun jobbet dedikert som lederutvikler med kunder fra norske og multinasjonale selskaper.

  • Besøk oss
    Besøk oss

MentalKapital AS. Støperigata 2, 0250 Oslo. Telefon +47 99 43 45 28. E-Post [email protected]

Nettsiden er utviklet av Din Markedsavdeling AS

MentalKapital- når resultatene teller!